Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Thiều Hoa Vì Quân Gả

  • Đang ra
  • 228
  • 3.62K
  • 5

Giới thiệu truyện Thiều Hoa Vì Quân Gả
Thể loại: Cổ đại, trọng sinh
Editor: Tiểu Linh Đang, Skinny Cat, dohuyenrua

Đời trước hao tâm tổn sức, vất vả cả đời, chưa từng nhận được một lời khen.

Tuổi trẻ tuyệt mệnh, đời này không oán hận chỉ có hối hận.

Vì người mà ủy khuất bản thân, nếu được sống lại một lần nữa nhất định trở thành dáng vẻ người thấy người thích, hoa thấy hoa nở...sau đó nhất định không thích ngươi nữa.