Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

  • Đang ra
  • 169
  • 9.19K
  • 60

Giới thiệu truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Loạn lạc khắp nơi, thay phơi đầy đường,

Chỉ còn thấy được người hát mù chống gậy, tiếu nhân gian

Huyết Tu La, nghịch càn khôn, đại sát

Hữu tâm hát, vô tâm đàn, huyết sử.

Cảnh giới tu luyện: Luyện Tâm Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh, Thần Thông Cảnh, Tiên Tâm Cảnh, Chân Tiên Cảnh, Bán Thần Cảnh, Nguyên Thần Cảnh, Thượng Thần Cảnh.